ยอดเขาคากาโบราซี

ยอดเขาคากาโบราซี ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศพม่า ในจังหวัดปูเตา รัฐกะฉิ่น ตอนเหนือนของประเทศพม่ามีพื้นที่ติดกับพรมแดนประเทศจีน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยทางด้านตะวันออก ยอดเขาคากาโบราซีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสูง 5,881 เมตร จากระดับน้ำทะเล บนยอดเขามีหิมะปกคลุมรวมทั้งมีธารน้ำแข็งยอดเขาคากาโบราซี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติคากาโบราซี โดยคำว่า คากาโบราซี จากภาษาทะรองและภาษาราวาง คำว่า คากาโบ หมายถึง แม่ไก่ที่กางปีกปกป้องลูก ซึ่งตรงกับลักษณะการทอดตัวของยอดเขาลูกนี้ ซึ่งเขาลูกนี้ได้ถูกสำรวจโดยชาวญี่ปุ่นน่าจะเป็นตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ญี่ปุ่นเขามายึดครองประเทศพม่า ยอดเขาคากาโบราซี มีสภาพเป็นหิมะและน้ำแข็งหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้มีทัศนียภาพสวยงาม แปลกตาไปจากยอดเขาหรือเทือกเขาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่กลับแลดูคล้ายยอดเขาในทวีปยุโรป เมื่อถึงฤดูร้อนน้ำแข็งและหิมะจะละลายทำให้กลายเป็นทะเลสาบบนภูเขาและธารน้ำแข็งจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพแตกต่างไปจากยอดเขาหรือเทือกเขาอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน จึงทำให้เป็นที่นิยมของนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่นี่ และยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการปีนเขา โดยยอดเขาคากาโบราซีได้ถูกปีนพิชิตเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1996 โดยนักปีนเขาชาวญี่ปุ่นและชาวพม่า โดยใช้เวลาประมาณ 30…

ธารน้ำแข็ง

      การเติบโตของธารน้ำแข็งขึ้นอยู่กับความสมดุลอันละเอียดอ่อนในธรรมชาติระหว่างอุณหภูมิของอากาศและการตกของหิมะ ถ้าหิมะตกทับถมมากกว่าที่จะระเหยหรือละลายไปหมดในช่วงระหว่างฤดูร้อน ธารน้ำแข็งจะเติบโตขึ้น ถ้าหากไม่มีหิมะเพิ่มเติมธารน้ำแข็งจะต้องลดขนาดลง ธารน้ำแข็งประกอบด้วยส่วนต่างๆ สามส่วน ทุกส่วนจะเชื่อมต่อกันได้อย่างดี ทุ่งหิมะในแหล่งทับถมเรียกว่าพื้นที่สะสม ตัวธารน้ำแข็งและปลายธารซึ่งเป็นส่วนที่ต่ำสุดของธารน้ำแข็ง บริเวณสามส่วนดังกล่าวนี้ไม่คงที่ ส่วนใดส่วนหนึ่งอาจกลายเป็นส่วนใหม่ได้ เพราะทั้งมวลเคลื่อนที่ตลอดเวลา เลื่อนลงต่ำคล้ายกากน้ำตาลที่เย็นจัดและแข็งมาก หิมะที่ตกลงมาตามไหล่เขาเหนือธารน้ำแข็ง จะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งตามขั้นตอนในกระบวนการของมัน เกล็ดหิมะซึ่งเป็นรูปดาวแฉกและเบาจะรวมกันเป็นหยุ่นๆก่อนมีอากาศแทรกอยู่ด้วยมาก เมื่อลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงจะทำให้ระเหยหรือละลาย เหลี่ยมมุมหายไปกลายเป็นเม็ดหิมะเล็กๆ อัตราการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็งนั้น ขึ้นอยู่กับความชันและความขรุขระของลาดเขา ความลึกของน้ำแข็งปริมาณน้ำแข็งกับหิมะที่ทำให้กำเนิดธารน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งบางแห่งอยู่ที่ไหล่เขาที่ไม่ชันและมีหิมะน้อยน้ำหนักบนธารน้ำแข็งที่จะเพิ่มขึ้นและทำให้การเคลื่อนที่น้อย ธารน้ำแข็งไหลลงที่ปลายธารด้วยอัตรา 1 เซนติเมตรต่อวัน ส่วนธารน้ำแข็งบนลาดเขาที่ชันและมีหิมะตกใหม่เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มน้ำหนักมากขึ้น อาจเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 เมตรต่อวัน ธารน้ำแข็งทวีปเช่น พืดน้ำแข็งกรีนแลนด์เมื่อค่อยๆไหลออกจากภายใน สามารถไหลขึ้นเขาจนปกคลุมเทือกเขาทั้งเทือกได้