ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้า หรือ วนอุทยานภูชี้ฟ้า เป็นชื่อของยอดเขาแห่งหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็นภูเขาหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากแห่งฟหนึ่งในด้านการท่องเที่ยวและผจญภัย ภูชี้ฟ้าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความสูง 1,200 – 1,628 เมตร ภูชี้ฟ้าเป็นภูเขาที่อยู่ในเขตป่า 2 แห่งคือ ป่าแม่อิงและป่าแม่งาว โดยมีเนื้อที่ 2,500 ไร่ จัดว่าเป็นยอดเขาสูงติดกับชายแดนไทยและสปป. ลาว วนอุทยานภูชี้ฟ้า อยู่กำหนดให้จัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวอยู่เป็นที่ตั้งของเทือกเขาดอยผาหม่น ภูชี้ฟ้า ถูกจัดว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย และตั้งอยู่บริเวณใกล้กับชายแดนไทย – สปป.ลาว มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวตามชายแดน บริเวณปลายของยอดมีลักษณะเป็นผาหินยื่นออกไปในอากาศ นอกจากนี้แล้วภูชี้ฟ้ายังมียอดเขาอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ภูชี้ดาว แต่อยู่คนละแห่ง ภูชี้ฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติที่สวยงาม ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาในช่วงเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศที่เย็น…

มนุษย์กับภูเขา

   มนุษย์เองก็ได้รับอิทธิพลจากภูเขา มนุษย์ต้องปรับตัวเข้าสู่สภาพแวดล้อมโดยใช้ไฟ ที่หลบภัย และเสื้อผ้าแล้ว ความแตกต่างในเชื้อชาติคงจะเป็นอยู่มากกว่าในขณะนี้ เพราะกลุ่มคนคงจะอยู่ในถิ่นเดิมของตนนานขึ้น มนุษย์คงจะไม่ท่องเที่ยวและผสมพันธุ์ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติก็ยังปรากฎเด่นชัด เชื้อชาติมองโกเลียต่างจากคอเอเชียในข้อที่มีร่างกายหนากว่าและแขนสั้นกว่า นักมนุษย์วิทยาคาดว่าความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้น เมื่อครั้งที่มนุษย์กลุ่มใหญ่นี้ถูกกักอยู่ทางเหนือของเทือกเขาหิมาลัยในยุคน้ำแข็งต่างๆ เป็นเวลานานหลายๆพันปี มนุษย์ทุกวันนี้อาศัยทุกพื้นที่ยกเว้นตามยอดเขาสูงสุดของโลก ไม่ใช่เพราะความหนาวจัดหรือความสูงที่กีกกันไว้แต่หิมะเป็นต้นเหตุในสภาพแวดล้อมที่มีหิมะปกคลุมตลอดเวลา พืชขึ้นไม่ได้ สัตว์ไม่มีอาหาร มนุษย์จึงถูกบังคับให้อยู่ที่อื่นแต่ก็ยังขึ้นไปอยู่ตามที่สูงๆเท่าที่จะอยู่ได้ ผู้คนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามหุบเขาสูงซึ่งพบตามเทือกเขาแอนดีสและเขตสูงในทิเบต ในระดับนี้ผู้คนเคยชินกับอากาศที่ระดับน้ำทะเลจะหายใจด้วยลำบาก นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวทางชีววิทยา พวกเขามีหัวใจและปอดที่ใหญ่กว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่พื้นราบ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บนที่สูงเม็ดเลือดแดงที่นำออกซิเจนมาล่อเลี้ยงร่างกาย แม้ว่ามนุษย์บนภูเขาจะมีการปรับตัวแล้ว แต่ความเป็นอยู่ก็ยังคงมีความลำบากแต่ชาวเขาก็ยังคงหล่อหลอมใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติและภูเขามายาวนาน ซึ่งชาวเขานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาแล้ว

ส่วนสูงของโลก

  บนโลกนั้นทำไมถึงมีภูเขา ภูเขาไม่ได้อยู่เมื่อโลกกำเนิดขึ้น ภูเขาเกิดขึ้นภายใต้อำนาจต่างๆที่อยู่ลึกลงไปใต้โลกและเกิดต่อเนื่องมานับตั้งแต่ภูเขาไฟปรากฏขึ้นเมื่อกว่า 4 พันล้านปีมาแล้วและจะดำเนินต่อไปในอนาคตอย่างน้อยก็นานพอๆกัน อายุของภูเขานั้นเทียบได้กับชีวิตของมนุษย์ ภูเขาเริ่มเกิดขึ้นจากอายุน้อยและโตเต็มที่อยู่เป็นเวลานาน แก่ชราและสุดท้ายก็สึกกร่อนแล้วสูญหายไป กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลานานแต่เวลาในจักรวาลเป็นเรื่องไม่จำกัด เป็นเวลาล้านปีของภูเขาพอๆกับไม่กี่วันในชีวิตมนุษย์ ความรู้เรื่องภูเขานับว่าเป็นสิ่งใหม่ เพราะตั้งแต่มนุษย์เริ่มคิดถึงเรื่องภูเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยาว เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากอำนาจการสร้างที่มหัศจรรย์ ซึ่งทุกสังคมและทุกศาสนามีคำอธิบายไว้ โดยเมื่อ 200 ปีก่อน วอลแตร์ผู้มีเหตุผลและช่างสงสัยและถือความเห็นของเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของเขา กองเต เดอบุโฟง ว่าแม้แต่ภูเขาลูกเล็กๆ ในฝรั่งเศสก็อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา ซึ่งเขาได้ค้นพบเปลือกหอยทะเลที่ฝังอยู่ตามหิน ไหล่เขาของฝรั่งเศส เขาสงสัยว่าเปลือกหอยเหล่านี้มาได้อย่างไร หลังจากได้ศึกษาเปลือกหอยดังกล่าวแล้ว เขาเชื่อว่าภูเขานี้เคยเป็นทะเลมาก่อนและถูกพลังงานใต้เปลือกโลกดันตัวขึ้นเป็นเวลานานนับล้านปี ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งความสูงนี้วัดโดยคณะนักสำรวจชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1852 ที่ความสูง 8,840 เมตร ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง ต่อมานักสำรวจชาวอินเดียได้วัดระยะความสูงเพิ่มขึ้นอีก 7.9 เมตรในปี ค.ศ. 1954