ภูเขาไฟเอตนา

ภูเขาไฟเอตนา เป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ประเภทกรวยสลับชั้น และเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 3,323 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี ยอดเขามีหิมะปกคลุมปีละ 8 – 9 เดือน ภูเขาไฟเอตนาจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่คลุกครุน และเกิดการระเบิดบ่อยครั้ง เอตนามักเกิดการระเบิดทุกปี ตกเฉลี่ยปีละครั้ง และครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี 2001 การระเบิดส่งผลให้ลาวาจำนวนมหาศาลไหลท่วมบ้านเรือนและถนนหนทางเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างในตอนนั้น หลังจากนั้นภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุบ่อยครั้งแต่ไม่รุนแรง บางปีมีการปะทุมากกว่า 4 ครั้ง การปะทุส่วนใหญ่จะพ่นลาวาออกมาตามเชิงเขากินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์จึงสงบ ภูเขาไฟเอตนาตั้งอยู่บริเวณจุดของรอยเลื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งพอดีนั่นเป็นเหตุให้มีลาวาปะทุบ่อยครั้งในบริเวณดังกล่าว ภูเขาไฟเอตตนาถือว่าเป็นภูเขาไฟที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี 2013 ภูเขาไฟเอตนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยทางยูเนสโกระบุว่าภูเขาไฟเอตตนาเป็นภูเขาไฟที่เก่าแก่และสูงที่สุดในยุโรปและบันทึกว่าเป็นภูเขาไฟเชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดลูกหนึ่งของโลก ภูเขาไฟเอตตนานับว่าเป็นภูเขาไฟที่มีภูมิศาสตร์ที่หลากหลายมากและยังคงมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา รวมถึงศาสตร์แขนงต่างๆ ภูเขาไฟเอตตนามีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งพื้นที่หิมะปกคลุม หินภูเขาไฟโบราณ ผาหินสลับชั้น รวมถึงที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองกาตาเนีย…

ภูเขาไฟเซนต์เฮเลน

ภูเขาไฟเซนต์เฮเลน (Mount St. Helens)  เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังมีพลังและเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ประเภทกรวยสลับชั้น ตั้งอยู่ที่รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ห่างจากเมืองซีแอตเทิลไปทางใต้ 154 กิโลเมตร ภูเขาไฟเซนต์เฮเลนจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังและยังคงเป็นภูเขาไฟอันตราย ซึ่งเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในปี 1980 ภูเขาไฟเซนต์เฮเลน ถูกค้นพบโดยนักการทูตชาวอังกฤษชื่อว่า ลอร์ดเซนต์เฮเลนส์ และนักสำรวจ จอร์จ แวนคูเวอร์ ที่เข้ามาสำรวจพื้นที่ในบริเวณนั้น ภูเขาไฟเซนต์เฮเลน ก่อนการระเบิดครั้งใหญ่บริเวณโดยรอบของภูเขาไฟนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่ป่าสนที่อุดมสมบูรณ์และทะเลสาบที่สวยงาม โดยภูเขาไฟลูกนี้มีอายุราว 40,000 ปี และตั้งอยู่ในบริเวณเขาเทือกเขาคาสเคต ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟในสหรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟด้วย ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีภูเขาไฟจำนวน 160 ลูก มีจำนวนไม่กี่ลูกที่ดับสนิทแล้ว ภูเขาไฟเซนต์เฮเลน มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการระเบิดครั้งรุนแรงในปี 1980 โดยตัวภูเขามีความสูงก่อนการระเบิด 2,949 เมตร ซึ่งก่อนการระเบิดนั้นนักธรณีวิทยาได้สังเกตการณ์เตือนของการระเบิดจากการโป่งโพงของภูเขาด้านทิศตะวันตก และในวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 1980 ด้านที่โป่งออกเกิดการพังทลายและปะทุอย่างรุนแรง ส่งผลให้พื้นที่ป่าบริเวณเชิงเข้าเสียหายทั้งหมด…