ภูเขาไฟเอตนา

ภูเขาไฟเอตนา เป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ประเภทกรวยสลับชั้น และเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 3,323 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี ยอดเขามีหิมะปกคลุมปีละ 8 – 9 เดือน ภูเขาไฟเอตนาจัดว่าเป็นภูเขาไฟที่คลุกครุน และเกิดการระเบิดบ่อยครั้ง เอตนามักเกิดการระเบิดทุกปี ตกเฉลี่ยปีละครั้ง และครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี 2001 การระเบิดส่งผลให้ลาวาจำนวนมหาศาลไหลท่วมบ้านเรือนและถนนหนทางเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างในตอนนั้น หลังจากนั้นภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุบ่อยครั้งแต่ไม่รุนแรง บางปีมีการปะทุมากกว่า 4 ครั้ง การปะทุส่วนใหญ่จะพ่นลาวาออกมาตามเชิงเขากินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์จึงสงบ ภูเขาไฟเอตนาตั้งอยู่บริเวณจุดของรอยเลื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่งพอดีนั่นเป็นเหตุให้มีลาวาปะทุบ่อยครั้งในบริเวณดังกล่าว ภูเขาไฟเอตตนาถือว่าเป็นภูเขาไฟที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยในปี 2013 ภูเขาไฟเอตนาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยทางยูเนสโกระบุว่าภูเขาไฟเอตตนาเป็นภูเขาไฟที่เก่าแก่และสูงที่สุดในยุโรปและบันทึกว่าเป็นภูเขาไฟเชิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดลูกหนึ่งของโลก

ภูเขาไฟเอตตนานับว่าเป็นภูเขาไฟที่มีภูมิศาสตร์ที่หลากหลายมากและยังคงมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา รวมถึงศาสตร์แขนงต่างๆ ภูเขาไฟเอตตนามีภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งพื้นที่หิมะปกคลุม หินภูเขาไฟโบราณ ผาหินสลับชั้น รวมถึงที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองกาตาเนีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 บนเกาะซิซิลี ภูเขาไฟเอตนาจัดว่าเป็นภูเขาไฟโบราณถือกำเนิดขึ้นจากทะเลเมื่อ 500,000 ปีก่อนการระเบิดนับครั้งไม่ถ้วนทำให้ลาวาไหลทับถมกันจนเกิดเป็นเกาะซิซิลีในปัจจุบัน

About

Comments are closed.