ทิวเขาขุนตาน

ทิวเขาขุนตาน เป็นเป็นชื่อของทิวเขาที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นทิวเขาที่มีระบบภูเขาเชื่อมต่อกับทิวเขาแดนลาว และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฉานโยมา แต่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ขนานกับเทือกเขาถนนธงชัย และ ทิวเขาอินทนนท์ขุนตาน เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อดอยสูงสุดของทิวนี้ คือยอดดอยขุนตาน ปัจจุบันอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสำหรับการสะกดชื่อนั้น เดิมชื่อสถานที่ในบริเวณนี้ทั้งหมดสะกดว่า ขุนตาน โดย ตาน ภาษาล้านนา แปลว่าการให้ทาน ขุนตาน จึงแปลว่า ขุนผู้โอยทาน หรือเจ้าเมืองผู้ใจบุญสุนทาน นอกจากนี้ ขุนตาน ยังเป็นพระนามเดิมของ พระยาเบิก อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปาง อีกด้วย แต่ต่อมาปรากฏว่าในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารเขียนเป็น ขุนตาล ซึ่งทางราชการก็ได้ยึดถือกัน ให้ใช้ตามนั้นในชื่อสถานที่ที่ตั้งขึ้นในภายหลังว่า ขุนตาล เช่น อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ส่งผลให้ชื่อยอดดอยซึ่งอยู่ในเขตอุทยานฯ มีการเปลี่ยนเป็น ดอยขุนตาล เพราะเดิมทียังสับสนระหว่าง ขุนตาน และ ขุนตาล ต่อมาเมื่อมีประกาศตั้งอุทยานฯ ลงในราชกิจจานุเบกษา ได้บัญญัติให้ใช้ชื่อว่า ขุนตาล ชื่อดอยจึงเป็น ขุนตาล อย่างถาวรแต่กระนั้น สถานที่ที่สร้างก่อนหน้าเช่น ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน อุโมงค์ขุนตาน สถานีรถไฟขุนตาน ศาลเจ้าพ่อขุนตาน และในชื่อหมู่บ้าน บ้านขุนตาน ก็ยังคงใช้ น สะกด รวมถึงชื่อทิวเขาขุนตาน ซึ่งกินพื้นที่กว้างกว่าเขตอุทยานและจัดตั้งมาก่อน แต่ก็อนุโลมให้ใช้ขุนตาล แทนได้ขุนตาล จึงเป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติ และยอดดอยตามแผนที่ทหาร และราชกิจจานุเบกษา และ ขุนตาน คือชื่อสถานที่ในบริเวณทิวเขาขุนตานที่เหลือทั้งหมด

 

About

Comments are closed.